čtvrtek 1. ledna 2015

Novoroční shrnutí

V roce 2014 došlo k velice důležitým událostem na poli mezinárodní diplomacie, jednou z nejdůležitějších však bylo založení První Letecké Tankové Divize. Událost to byla tak senzační, že se o tom začalo mluvit v nejedné hospodě a dokonce na počest té velké události vznikl i tento web. Chtěl bych ve zkratce shrnout události, které přispěly k současnému stavu.

V šarvátkách jsme zaznamenali před koncem roku lehké zlepšení, které je zajisté důsledkem našeho společného bojování. Výsledky dlouhodobější spolupráce a uvažování o taktikách přinesly, co se očekávalo a začíná se nám tvořit kvalitní tým, který má slušnou perspektivu...

Členská základna se postupem času také rozšířila, těsně před koncem roku se nám podařilo překročit hranici 30 hráčů a to nám konečně umožnilo otevřít druhou přístupovou cestu a postavit další dvě budovy. Obranu prozatím necháváme vypnutou a nemůžeme tedy na vyšší úroveň velitelství než 5. V bitvách o opevnění totiž nejsou vozidla omezená tierem vozidel a jezdí se tam vesele s X.

V nejbližší době bych se v klanu rád zaměřil na začlenění nových hráčů do zaběhlých principů a začal se věnovat tématickému výcviku. V brzké době bych se také rád zaměřil na šarvátky 8. tieru, přičemž bych stále pokračoval v těch stávajících tieru 6. Se vzrůstajícím počtem hráčů se začne projevovat potřeba dalších velitelů pro případný druhý odřad. Pokud by se k této činnosti někdo měl dobrovolně, kontaktujte Grinda.

Do nového roku všem čtenářům zdar a hodně štěstí i mimo hru.

středa 5. listopadu 2014

Založení webu

První letecká tanková divize je jméno klanu, na kterém jsme se v práci shodli v červnu roku 2014 a 21. téhož měsíce došlo k založení. Na začátku nás bylo jen několik, časem se během diskuzních přestávek ukázalo, že do tanku po večerech usedají i další známí z okolí a klan se začal rozrůstat.
V aktualizaci 9.2 byl do hry přidán nový herní režim šarvátek, který nás velice zaujal a přiměl nás k názoru otevřít brány i dalším hráčům, které možná teprve potkáme...

Necelý půlrok po založení klanu jsme se rozrostli do větších počtů a začínají se projevovat potřeby dlouhodobější komunikace a plánování, proto jsem se rozhodl založit informační blog, kde nejdůležitější informace budou lehce dostupné, jelikož je můžete lehce načíst i ve smartphonech a tabletech. Kromě novinek se budu snažit zde shromáždit základní dostupné informace o fungování mechanismů ve hře a samozřejmě pár všeobecných triků a nápadů.

V současné době je nás v klanu okolo dvaceti, převážně už pracujících lidí a jak bylo zmíněno výše, po večerech se věnujeme bitvám v četě nebo šarvátkám. Každý z nás má přes den povinnosti, které musí řešit a proto jsme se dohodli, že šarvátky budeme hrát od 20:00. Nejdříve jsme hráli jen některé vybrané dny, ale časem se ukázalo efektivnější jednoduše se domluvit s lidmi a v současné době jezdíme od 20:00 libovolný den když se sejde dostatek hráčů a mají na šarvátky chuť. Běžně končíme ve 22:00 s pravidlem, že v devět je pětiminutová pauza na občerstvení.

Prozatím se věnujeme šarvátkám tieru 6, je tedy potřeba aby každý účastník měl tank této úrovně, obsazený vyškolenou posádkou a přinejmenším kamufláží. V brzké době plánujeme jezdit i šarvátky osmé úrovně s trošku přísnějším přístupem, než jen pro zábavu.

Ve hře využíváme ke komunikaci tankovou vysílačku (klávesa Q), není proto potřeba žádný další komunikační program. Snažíme se najít hráče, kterým naše podmínky vyhovují a snažíme se na ně nevyvíjet tlak, nemáme žádnou povinnou účast nebo závazky a snažíme se hráčům nabídnout odpočinkovou atmosféru s troškou srandy.

Nedávno jsme dostavěli velitelskou budovu na pátou úroveň a snažíme se ještě rozšířit kolektiv o další spoluhráče, protože se nám tímto zpřístupní možnost útočit na základny jiných klanů a chtěli bychom předtím otevřít i druhou přístupovou cestu, na kterou je požadováno 30 členů.
Jestliže se k nám chcete připojit, kontaktujte velitele klanu - Grindingmachinery